1. Cena: Poukaz na nákup tovaru v hodnote 30 EUR
2. Cena: Poukaz na nákup tovaru v hodnote 20 EUR
3. Cena: Poukaz na nákup tovaru v hodnote 10 EUR

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto vyplní registračný formulár na www.haff.sk/sutaze. Výherca prvej ceny získa poukaz v hodnote 30 EUR, výherca druhej ceny získa poukaz v hodnote 20 EUR a výherca tretej ceny získa poukaz v hodnote 10 EUR. Výherné poukazy slúžia výhradne len na nákup tovaru v predajni Haff DOGS, J. Kráľa 4869, COLORHOUSE I, 955 01 Topoľčany. Výhercov vyžrebujeme 31. 10. 2017. Mená výhercov budú zverejnené na facebookovej stránke Haff DOGS. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, pripadne telefonicky. Výhry nemožno vymieňať za finančnú hotovosť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), týmto udeľujem spoločnosti DRUHÁ STAVEBNÁ spol. s r.o., súhlas so spracovaním mojich osobných údajov za účelom registrovania sa v súťaži. Zároveň beriem na vedomie, že spoločnosti DRUHÁ STAVEBNÁ spol. s r.o., je oprávnená poskytnuté osobné údaje spracovávať v súlade s ust. § 10 ods. 3.

Súhlas so zasielaním noviniek

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov týmto udeľujem spoločnosti DRUHÁ STAVEBNÁ spol. s r.o., súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely a zároveň vyjadrujem svoj súhlas so zasielaním reklamných materiálov (noviniek) tykajúcich sa najmä služieb poskytovaných spoločnosťou DRUHÁ STAVEBNÁ spol. s r.o., v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších právnych predpisov.

Ak si zasielanie noviniek neželáte, prosím informujte nás o tom.

Iba u nás nájdete ultraprémiové krmivá pre všetky plemená

Vyrábame kvalitné drevené postele pre domácich miláčikov